Vi ses!

 Vi ses igen i 2015!

vj2015.dk

COUNTDOWN
Danish(DK)English (United Kingdom)
VJ2011

Vendelbo Jamborette 2011
23.-30. juli 2011
Mosbjerg Spejdercenter

Glæd dig!

"Spejder ud over alle grænser"

Hjælpere

Hjælper på Vendelbo Jamborette 2011

Hovedlejr 23/7 til30/7 2011
Forlejr 20/7 til22/7 2011
Efterlejr 31/7 2011


Hvis du har lyst til at deltage som hjælper, eller du kender nogen, som kunne tænke sig at være med til at gøre netop denne lejr til noget særligt for alle de deltagende spejdere – ja så er det nu du skal reagere.

Det er ikke nødvendigt, at have været spejder for at deltage som hjælper. Det kræver faktisk ingen forudsætninger. Mange forældre til spejdere vælger at deltage som hjælpere på sådan en lejr, for at opleve spejderlivet på nærmere hold.

Der er brug for hjælpere på alle områder, og der er opgaver for alle, uanset hvad man er god eller ikke god til. Du vil altid være tilknyttet et Jamborette-teammedlem, som kan vejlede dig om, hvordan du skal udføre dine opgaver.

Som hjælper på lejren bor man i egen teltlejr og spiser i lejrens kantine. Der er toiletter og brusere til rådighed. Man betaler selv for maden, som koster 60 kr. pr. person pr. dag eller 400 kr. for hele hovedlejren . Hjælperbørn op til 7 år deltager gratis. Deltagelse i forlejr og efterlejr er gratis. Hjælperbetaling betales senest 18/6 2011 (kontonummer oplyses når du er tilmeldt)

Vi er rigtig mange i Jamborette-teamet, som i lang tid har arbejdet med planlægningen af Vendelbo Jamboretten, og vi synes selv, at vi er nået frem til et rigtig godt resultat, og vi glæder os til at være sammen med en masse glade spejdere fra flere lande.

Har du lyst til at deltage, skal du tilmelde dig her. Du skal give os besked om, hvor mange dage du kan deltage og hvilket område du vil tilknyttes.

18. juni bliver der afholdt fælles orienteringsmøde/komsammen for alle hjælpere og Jamborette-teamet, og 31. juli holdes den store hjælperfest på Jamborettepladsen!

Vil du vide mere om hjælperopgaverne kan du altid kontakte mig.

Ses vi?

Spejderhilsen Susanne Kriegbaum

Hjælpertilmelding.

 

Betaling

Som hjælper skal man betale kr. 60 pr. dag man er på hovedlejren - dog maks. kr. 400 for hele lejren. Betalingen dækker al forplejning, lejrmærke og tørklæde.

Forlejr og efterlejr er gratis, det samme gælder hjælper-møder og hjælperfest.

 

Børneattest

Som hjælper på Vendelbo Jamborette 2011 skal du underskrive en børneattest, hvor du giver dit samtykke til at generalsekretær Mads Kolte-Olsen, Det Danske Spejderkorps under tavshedspligt kan indhente oplysninger hos Rigspolitiet, der omhandler evt. lovovertrædelser af Straffeloven vedrørende seksuelt misbrug af børn under 15 år.

Erklæringen finder du herunder. Erklæringen udskrives og udfyldes med dine personoplysninger (Husk at skrive dit navn 2 steder på blanketten og som center skriver du Vendelbo Jamborette); derefter sender du den til undertegnede; så sørger jeg for at få dem underskrevet af lejrchefen, inden de bliver sendt til Det Danske Spejderkorps.

Administrationsudvalget
Susanne Kriegbaum
Hellevadvej 26
9320 Hjallerup

 

Børneattest - udfyldes online
Eksempel - udfyldt

 
Nødtelefon

I nødstilfælde kan lejradministrationen kontaktes på 40 46 83 82.

Info til ledere

Lejrplads:

Det Danske Spejderkorps' sikkerhedsregler: